ஆர்எஸ்எஸ்


பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை:

நான் எவ்வாறு RSS ஐ பயன்படுத்த முடியும்ி?

நீங்கள் ஆர்வமாக உள்ள பிரிவில் கிளிக் செய்து, RSS ஊட்டங்களைக் காண்பிக்கும் செய்தி வாசகர் ஒன்றை நிறுவவும்.

பல இலவச மற்றும் வணிக செய்தி வாசகர்கள் பதிவிறக்க கிடைக்கிறது. ஆர்எஸ்எஸ் ரீடர் கேஜெட்கள் 360 க்கு அமைக்கப்பட்டவுடன், சமீபத்திய தலைப்புகளுக்கான வலைத்தளத்தைப் பார்ப்போம்.


பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை

கேஜெட்கள் 360 ஆர்எஸ்எஸ் தனிநபர்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் வணிக ரீதியான பயன்பாட்டிற்காக பயன்படுத்துவதற்காக இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

இந்த ஊட்டங்களின் பயன்பாடு தொடர்பாக கேஜெட்டுகள் 360 க்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.

உரையில் இந்த பண்புகளை நீங்கள் வழங்கினால், தயவுசெய்து: "கேட்ஜெட்கள் 360".

கிராபிக் மூலம் இந்த பண்புகளை நீங்கள் வழங்கினால், தயவுசெய்து கேட்ஜெட்களை ஃபோட்டில் சேர்க்கப்பட்ட 360 லோகோவைப் பயன்படுத்தவும்.

 
 

விளம்பரம்

© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2019. All rights reserved.